Ik heb jarenlange ervaring als coach en als coachee. Ik heb ervaren hoe coaching mij heeft geholpen bij mijn professionele groei. Mijn inbreng en interventies kregen veel meer impact. Ik gun alle professionals een dergelijke ontwikkeling en help daar graag bij.

Het lijkt zo eenvoudig: luister naar je gevoel, intuïtie, hart  en handel daarnaar. Toch bemerk ik dat voor velen het niet makkelijk is om te bepalen wat echt belangrijk voor hem/haar is. Vaak zijn de hersens sneller dan het hart en dat leidt tot handelingen die minder effectief zijn en zelfs de eigen energie uitputten.

Het tegenovergestelde is ook waar. Keuzes die uit het hart komen en die je vertaalt naar je gedrag en communicatie zijn stevig en oprecht, hebben impact en geven energie.

Als coach kan ik je helpen bij het vinden van wat je echt wilt en het vertalen daarvan naar je werkpraktijk. Ik kan je helpen om een professional te worden die ertoe doet en gezien wordt als een stevige gesprekspartner.

Ik ga als volgt te werk. Tijdens een intake gesprek gaan wij direct aan de slag met jouw vraagstuk en probeer ik inzicht te krijgen in jouw patronen en voorkeursgedrag. Ik stel vragen en geef feedback op basis van onze interactie: “wat doe jij en wat doet het met mij, heb je dat ook in andere situaties”.

Aan het einde van of na de intake bepalen wij of wij verder gaan en waarmee.

Mijn aanpak verschilt per coachee en is gericht op het doorbreken van het patroon waarvan je last hebt. Ter illustratie: als je geneigd bent om over de ander heen te walsen dan kies ik een aanpak waarin je dat juist niet kunt doen.

Vervolgens gaan we op zoek naar succes- en faalfactoren, je onderliggende opvattingen (mindset), je behoeften/energiebron/talent en het combineren van helpende gedachten met je energiebron waarmee je je succesgedrag kunt versterken. Wij maken daarbij steeds gebruik van jouw ervaringen en gebeurtenissen tijdens het werk.

Ik reik daarbij modellen en technieken aan die je in de dagelijkse praktijk kunnen helpen je professionele vaardigheden verder te ontwikkelen en toe te passen.

Een coachingstraject kan je helpen je te verbeteren, te veranderen en zelfs te transformeren. Het kan leiden tot onverwachte maar wel oprechte keuzes, zoals het zoeken naar ander soort werk.  Het is een leertraject en dat gaat met vallen en opstaan. Met voldoende tijd voor reflectie en bewust oefenen met helpende gedachten en het doorbreken van je niet-gewenste patronen, gaat je doorbraken opleveren.

Voorbeelden

Ondernemer: marktstrategische positionering en ingrijpende keuzes

De eigenaar van een bedrijf zat klem: zijn onderneming ging financieel slecht, hij voelde zich uitgeput en maakte zich zorgen over zijn pensioenvoorziening. Een nadere analyse leerde dat hij een product aanbood dat wereldwijd toepasbaar was, weinig concurrentie kende en tot de beste in de wereldwijde sector behoorde. Daarnaast was hij een ingenieur die door de aandeelhouders gepushed werd om te verkopen.

In zijn coachingstraject hebben wij gekozen voor een combinatie van persoonlijke ontwikkeling en marktstrategische herpositionering. Hij heeft daardoor gekozen voor een wereldwijde aanpak op 3 terreinen en besloten om zijn ingenieurshart te volgen en zich voornamelijk bezig te houden met productontwikkeling en innovaties en verder samenwerking te zoeken met een verkooporganisatie. Zijn bedrijf is een groot succes en hij zit vol energie.

Expert: van reageren naar gesprekspartner

Deze inhoudelijk expert was werkzaam op een stafafdeling en kreeg kritiek van haar manager op haar afwachtende houding in combinatie met vaak “nee” zeggen. Zij vond dat zij teveel klusjes had en teveel op haar bord geschoven kreeg waardoor zij niet dat kon doen waarin zij goed was. Zij bleek in een lastig patroon te zitten. Haar neiging was om afwachtend te zijn waardoor anderen het initiatief namen en zij vervolgens van alles moest doen waarop zij niet zat te wachten. Zij gaf wel aan te druk te zijn maar sloeg vaak dicht in gesprekken met haar leidinggevende waardoor zij het initiatief nog verder kwijt raakte.

In dit traject heeft zij haar behoeften duidelijk gekregen en geleerd om zich niet alleen met de inhoud bezig te houden in interactie met anderen maar veel meer met onderlinge relaties en achterliggende behoeften. Ze heeft geleerd om deze te herkennen, te benoemen en bespreekbaar te maken. En wist zo zichzelf en haar afdeling meer zichtbaar te maken. Bovendien werd zij steeds meer gezien als gesprekspartner voor het management. Uiteindelijk heeft zij gekozen om haar hart te volgen en voor een ander soort organisatie te werken.

Projectleider: prioritering en vergroten invloed

Deze talentvolle projectleider dreigde overbelast te raken. Zijn projecten liepen uit en hij kreeg last van slaapstoornissen. Een nadere analyse leerde dat de projecten op een aantal onderdelen tekort schoten en dat hij geneigd was om het iedereen naar de zin te maken, zich erg verantwoordelijk te voelen en tot in details “in control” wilde zijn.

Wij hebben ervoor gekozen om alle projecten langs te lopen, alle tekortkomingen scherp te maken, een meer realistische planning te maken en ik heb hem de principes van timemanagement bijgebracht. Daarnaast zijn wij aan de slag gegaan met het vinden van zijn opvattingen achter wegcijferen, verantwoordelijk voelen en in control zijn. Hij heeft deze inzichten gebruikt om op andere manier invulling te geven aan zijn rol als projectleider: eisender, steviger, meer loslaten en op een andere manier control uitoefenen. Tevens heeft hij met de projectplanning en houding de prioritering van het MT bijgestuurd en heeft meer ruimte gekregen om extern in te huren. Nu is hij regelmatig ’s avonds bezig met de projecten maar weet de goede balans werk-privé te vinden.