Visie vormen

Visie vormen

Visievorming met de kennis en kunde van  betrokkenen (medewerkers, klanten, samenwerkingspartners) gebaseerd op klantoriëntatie met duidelijke focus, uitgaande van samenwerking en co-creatie en vertaald naar de werkorganisatie.

Visie vraagt veranderingen in de organisatie. Meestal als onderdeel van een “cultuurverandering”: van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd (van intern- naar externgericht).

Ik richt mij daarbij op kwaliteit, langetermijn succes en een stevige externe positionering.

Organisatie veranderen

Organisatie veranderen

Om de (marktstrategische) visie te realiseren voer ik in onderlinge samenhang organisatorische aanpassingen door. Zowel op de “harde” als de “zachte” kant. Vaak begint dit met gezamenlijk sessies waarmee verbeterprojecten worden benoemd.

Die vervolgens vragen om een nieuwe werkwijze (zoals projectmatig werken) en het versterken van persoonlijke vaardigheden (leiding geven aan een project/team, gesprekspartner worden van het MT/bestuur, feedback durven geven, interventies durven doen, fouten mogen maken).

Ik help de projectteams op gang en ondersteun de projectleiders zodat zij kunnen groeien in hun nieuwe rol. Ook ga ik met leidinggevenden en smaakmakers op zoek naar patronen in de organisatie die doorbroken moeten worden en vertaal dit naar de betekenis voor leidinggevende en teams.

De gewenste veranderingen krijgen ook een plek in de aansturing van de projecten e.d.

Going concern

Going concern

Ik zorg dat de veranderingen doorgevoerd zijn in de staande organisatie op een manier dat het voor de direct betrokkenen de nieuwe situatie bijna vanzelfsprekend is.

Als alles op rolletjes loopt en er hoogstens af en toe nog wat verbeterd moet worden, dan zit mijn tijd erop.