Interim management / Managementconsultancy

“Je bent geduldig, warm en volhardend. Ik doe nu dingen waarvan ik niet wist dat ik ze kon. Dank voor je vertrouwen en hulp.”

Interim management / Managementconsultancy

Ik zorg dat kracht en kwaliteiten van de organisatie gefocust worden op de behoeften van klant, markt, samenleving en kies een werkwijze die daarmee congruent is. Dat betekent dat de stem van de klant in een vroeg stadium van het verandertraject gehoord wordt.

Met als uitgangspunten: gelijkwaardigheid, respectvol en verbindend.


(Team)coaching

“Ik voel mij veel sterker en durf op te komen voor mijn wensen.”

Wat ik doe in coaching.

Zien, verwoorden en bespreekbaar maken van handig en onhandig gedrag.

Zorgen voor helpende mindset en versterken van het positieve, de persoonlijke kracht, talenten en wensen.

Aanreiken van tools die persoonlijke ontwikkeling ondersteunen.


Trainingen

“Ik dacht dat er niet veel meer te leren viel maar het is net of je een deur hebt geopend naar een nieuw landschap. Ik heb stevige stappen gezet.”

Trainingen

Mijn trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het vergroten van professionele vaardigheden.

Ze zijn zo krachtig door de intensiteit, het geleverde maatwerk, gericht op de echte praktijk en toepasbaar in de dagelijkse relaties met collega’s, leidinggevenden, (lastige) klanten, externe professionals.

Ik zorg (als interim-manager) voor het realiseren van klantgerichte veranderingen of help (als organisatieadviseur, trainer of teamcoach) management en professionals bij dergelijke opgaven.

Resultaten daarvan zijn zichtbaar: hogere klantwaardering, betere financiële resultaten, een duidelijke koers, stevigere professionals, brede talentontwikkeling, meer gerichte samenwerking en een heldere positionering. En niet te vergeten: meer plezier en energie.