“Aanpassen door verbeteren, veranderen of transformeren.
Daar ben ik voor.”

Trainingen dragen bij aan verbeteren, veranderen of transformeren. Zij zorgen voor groei en nieuwe energie en bieden nieuwe mogelijkheden. Ik draag daaraan graag bij.

Ik heb de afgelopen 20 jaar trainingen gegeven aan professionals en managers vanuit Berenschot, Twynstra Gudde, De Baak, Schouten & Nelissen, VU Amsterdam, Nestas en vanuit mijn eigen bedrijf.

Ik ben ervan overtuigd dat professionals en managers een enorm groeipotentieel hebben en meer kunnen dan voor mogelijk gehouden. De grootste rem is het niet (her)kennen van de eigen talenten; het ontkennen van de eigen drijfveren en meer bezig zijn met beperkingen en onmogelijkheden.

Mijn trainingen en (coaching) zijn gericht op empowerment (vandaar de naam MPWR): het gehoor geven aan de eigen talenten en drijfveren; het aanboren van de eigen “krachtbronnen” en waar nodig het slechten van beperkende gedachten.

Elementen uit mijn trainingen zijn: communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden, mindsetshift, rolposities, interveniëren en confronteren, persoonlijk leiderschap,  onderhandelingsvaardigheden, intervisie en doorbreken van patronen.

Bovendien maak ik gebruik van de eigen ervaringen van de deelnemers en de interactie tijdens de training. Theoretische modellen krijgen zo meer betekenis en effect.

Een aantal van  mijn trainingen dragen bij aan het professionele instrumentarium zoals project- en programmamanagement, timemanagement en presenteren. Deze trainingen bestaan uit technieken/instrumenten en vaardigheden.

Deelnemers voelen zich gesterkt, durven meer voor zichzelf en hun behoeften op te komen, beseffen dat zij er toe doen, maken soms ingrijpende keuzes, worden zelfbewuster, weten zich een betere professional en zijn een steviger gesprekspartner.

Trainingen (zie Nestas)

  • Effectiever beïnvloeden
  • Resultaatgerichter werken
  • Projectleiderschap
  • Programmamanagement
  • De Goede opdrachtgever
  • Overtuigender presenteren
  • Timemanagement

Leergang voor bestuurders